skúsenosti - gall.sk

Prejsť na obsah
Experiences/ skúsenosti

som vždy odhodlanározhodnáústretováchápavácieľavedomáodvážnaláskavá

Personal designer
Personal designer
Fashion designer
Skills/ zručnosti
Na každom modeli je
okrem originálneho 
a rafinovaného strihu 
zreteľný aj vysoký podiel 
ručnej práce.
Beside an original and refined cut,
there is a recognizable amount
of handiwork
on each single model.
© Copyright 1997-2022 │ Veronika Gall
Návrat na obsah